fbpx
แฟรนไชส์ U Passion

สถาบันกวดวิชา U PASSION อีกทางเลือกหนึ่งของการทำธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา

ธุรกิจแฟรนไชส์ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมชมชอบของคนไทยในยุคปัจจุบัน แต่จะหาธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีจุดคุ้มทุนในระยะเวลาอันสั้นนั้น ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน เหมือนฝรั่งว่า “High Risk High Return” หรือ ความเสี่ยงสูง ผมตอบแทนก็ย่อยสูงตาม เช่นกัน (ไม่เสมอไป)

สถาบันกวดวิชา U PASSION ขอเป็นตัวเลือกหนึ่งของการทำธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา ซึ่งสถาบันฯสามารถแสดงให้ เห็น เด่นชัด เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนแผนบริหาร การจัดการ และแผนการตลาด เป็นต้น สนใจและอยากรู้จักสถาบันฯ มากขึ้น สถาบันฯ มีบทวิเคราะห์เจาะลึกเข้าถึง คำถามคาใจ อยากถามให้เพื่อการตัดสินใจลงทุน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนกวดวิชา

 • ขึ้นอยู่กับภาครัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา จากระบบเอ็นทรานส์ มาสู่ระบบแอดมิชชั่น ซึ่งทำให้นักเรียนหันมาสนใจกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น
 • พฤติกรรมของผู้เรียน เช่น เชื่อมั่นในแบรนด์ดัง, เรียนตามกัน
 • สื่อการสอน เช่น นำเสนอเข้าใจง่ายและสนุก, เอ็นดูเทนเมนต์

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจโรงเรียนประสบสำเร็จ?

 • มีระบบการเรียนการสอนที่แตกต่าง เด่นชัด ประสบความสำเร็จได้จริง
 • ชื่อเสียงของผู้สอน / สถาบัน (รวมถึงครูอาจารย์ที่สอน)
 • สภาพห้องเรียน (รวมถึงความสะอาด, ปลอดภัย)
 • ชั่วโมงและตารางเรียนที่มีให้เลือก
 • ทำเล ที่ตั้งของโรงเรียน
 • ความแตกต่างของคอร์สเรียน
 • มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนได้ง่าย สะดวก ทันสมัย

ทำไมต้องลงทุนในแฟนไชส์การศึกษา U Passion?

 • ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และทุกคนให้ความสำคัญ เพราะการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น มีการแข่งขันสูง และ สถาบันการศึกษาของรัฐมีที่เรียนจำนวนจำกัด
 • ธุรกิจที่ลงทุนต่ำ จุดคุ้มทุนเร็ว
 • ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ง่าย สะดวก และลดต้นทุน เข้ามาจัดการ
 • เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนทั้งรูปแบบสอนสด โค้ชส่วนตัว และวิดีโอ Online สอดคล้อง New Normal
 • สาขาใหญ่ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
 • มีแหล่งในการเฟ้นหาครูที่มีคุณภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่องครู และมีการอบรมครูจากทางสถาบันให้ตลอดระยะสัญญา

คุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์

 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำธุรกิจการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ และ/หรือเคยทำธุรกิจการศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารที่จะทำเป็นโรงเรียนกวดวิชา หรือมีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 3 ปี
  – ใกล้โรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
  – ใกล้แหล่งชุมชน แหล่งการศึกษา ห้างสรรพสินค้า มีกำลังซื้อสูง
  – เดินทางสะดวก
 • มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง
 • สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้รับสิทธิ์ของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 • ให้ความร่วมมือในการจัดรูปแบบโรงเรียนตามแบบที่โรงเรียนแนะนำหรือกำหนด

สิ่งที่ผู้รับสิทธิ์จะได้รับ

 • – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)  สำหรับหลักสูตรเรียนรอบสดสาขา (U Passion Project ,U Passion Inter ,         U Passion Junior)             

    – ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ 3-5 สำหรับ หลักสูตรเรียน Online (U Passion Online)

 • สิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า และหลักสูตร

 • สิทธิ์ในการร่วมใช้วิดีโอ online และได้รับโค้ชส่วนตัวของนักเรียน

 • สิทธิ์ในการได้รับการปรึกษา อบรมและสัมมนา ผู้บริหาร บุคลากร ครู

 • สิทธิ์ในการได้รับการสนับสนุนด้านการตลาด (ไม่รวม Local Marketing)

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับสิทธิ์

 • รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ U PASSION
 • เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และทีมงาน (ผู้ช่วยโค้ช+แอดมิน+ครู) ให้พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินงานในสถาบัน รวมถึงงานขาย งานบริการ งานบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ทำการตลาดในทำเลใกล้เคียงกับสาขาตัวเอง (LOCAL MARKETING)
 • สร้างธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ระบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด