หลักสูตร U Passion
logo-course-1

หลักสูตร U Passion Project

สำหรับน้อง ม.4-ม.6 ที่ต้องการสอบ Admission ของมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทย

logo-course-2

หลักสูตร U Passion Inter

สำหรับน้อง ม.4-ม.6 ที่ต้องการสอบเข้าคณะ Inter ในประเทศไทย

logo-course-3

หลักสูตร U Passion Junior

สำหรับน้อง ป.4-ป.6 ที่อยากรู้ว่าตัวเองโดดเด่นสายใด (วิทย์/คณิต/อ้งกฤษ) และสำหรับน้อง ม.1-ม.3 ที่อยากเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย