fbpx
หลักสูตร U Passion

หลักสูตร U Passion Junior

logo-franchise

U Passion ปั้นฝันสู่รั้วมหาลัย ครบจบที่แรกที่เดียว สำหรับน้อง ป.4-ป.6 ที่อยากรู้ว่าตัวเองโดดเด่นสายใด (วิทย์/คณิต/อังกฤษ) และสำหรับน้อง ม.1-ม.3 ที่อยากเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับน้องม.ต้น (ม.1-3) ที่อยากเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยแต่เนิ่นๆ มีให้เลือกทั้งหมด 5 คอร์ส

คอร์สเตรียมเข้าแพทย์/ทันตะ/สัตวะ/เภสัช
คอร์สเตรียมเข้าวิศวะ
คอร์สเตรียมเข้าสถาปัตย์
คอร์สเตรียมเข้าวิทยา/สหเวช/พยาบาล
คอร์สเตรียมเข้าคณะฝั่งศิลป์ (นิติ/นิเทศ/อักษร/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/ครุ/จิตวิทยา)

สำหรับน้องประถม (ป.4-6) ที่อยากรู้ตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าโดดเด่นวิชาอะไร มีให้เลือกทั้งหมด 6 คอร์ส

คอร์สเก่งคณิต+วิทย์
คอร์สเก่งคณิต+อังกฤษ
คอร์สเก่งวิทย์+อังกฤษ
คอร์สเก่งคณิต
คอร์สเก่งวิทย์
คอร์สเก่งอังกฤษ

สิ่งที่น้องๆจะได้รับทั้งหมดคือ

รอบสดสาขามากสุด 120 ชั่วโมงต่อปี ครบ 3 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
แฟ้มประจำตัว ข้อมูลแต่ละวิชา + คอร์สทั้งหมดที่ต้องเรียน
วางแผนการเรียน (ทำยังไง+ต้องเรียนอะไร+เน้นวิชาไหน เพื่อเข้าคณะที่ต้องการ) **จะจัดให้อยู่ในแฟ้มประจำตัว**
วิดีโอสอน 3 วิชาหลัก คณิต, วิทย์, อังกฤษ วิชาละ 3 เล่ม รวมทั้งหมด 9 เล่ม / 90 ชม.
หนังสือ + shortnote จากรุ่นพี่จุฬาฯ กว่า 2,000 หน้า อยู่ในเว็บไซต์สถาบัน www.upassiononline.com
ระบบข้อสอบ + ประเมินผล และ report ของน้องรายคน