เกี่ยวกับ U Passion

สถาบันกวดวิชา U Passion

U Passion เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใน ปี 2558 ภายใต้  Concept “U Passion ปั้นฝันสู่รั้วมหาลัย ครบจบที่เดียว การันตี 100 % สอบติด”

ด้วยระบบการเรียนการสอน 3 ระบบ

ระบบโค้ชส่วนตัว : ให้คำปรึกษา แนะแนวทางการเรียน
ระบบครูสอนสด : เข้าถึงเนื้อหามากขึ้น
ระบบวิดีโอ / ข้อสอบ / หนังสือ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ง่ายต่อกันจัดการ และลดต้นทุน

U Passion เหมาะสำหรับเด็กชั้น ป.4 – ม.6 มีทั้งหลักสูตรสอบเข้ามหาวิทยาลัยฝั่ง Admission ไทย และฝั่งอินเตอร์

แบ่งโค้ชออกเป็น 5 กลุ่มหลักคือ

 1. กลุ่มแพทย์/ทันตแพทย์/สัตวแพทย์/เภสัช
 2. กลุ่มเด็กวิศวะ
 3. กลุ่มเด็กสถาปัตย์
 4. กลุ่มเด็กวิทยา/สหเวช/พยาบาล
 5. กลุ่มเด็กศิลป์ (บัญชี/นิติ/นิเทศ/รัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/จิตวิทยา/อักษร/ครุ/ศิลปกรรม)

สถานที่ตั้ง

เป็นแบบ Stand alone หรือ Shop หรือ สถาบันกวดวิชาที่มีพื้นที่และคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 เครื่อง

วิสัยทัศน์

ให้เด็กทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยมีโค้ชเป็นผู้ใฟ้คำปรึกษา และแนะนำ วางแผนการเรียนให้

พันธกิจ

 • พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ และพัฒนาไปได้อย่างถูกจุดที่สุด
 • สร้างการเรียนรู้ที่เน้นการจัดระบบความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • กระตุ้นให้เด็กคิดและมีส่วนร่วมกับแบบทดสอบให้มากที่สุด

U Passion online ปั้นฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครบจบที่แรกที่เดียว

สิ่งที่น้องๆจะได้รับทั้งหมด คือ

แฟ้มประจำตัว ข้อมูลคณะ+มหาลัยที่น้องอยากเข้า+ข้อมูลการยื่นคะแนนทุกรอบ+คะแนนขั้นต่ำทุกรอบ+course syllabus+จำนวนชั่วโมงของ วิชาทั้งหมดที่น้องจะต้องเรียน+วางแผนการเรียน+คำถามรอบสัมภาษณ์
โค้ชส่วนตัว จนสอบติด
การันตี 100% สอบติด ไม่ติดคืนเงินเต็มจำนวน
วิดีโอสอน ครบทุกวิชา เนื้อหาพื้นฐาน-ตะลุยข้อสอบจริงย้อนหลัง กว่า 1,000 ชม. ไม่มีหมดอายุ เรียนได้จนสอบติด
หนังสือ+ข้อสอบ+shortnote จากรุ่นพี่จุฬาฯ เป็นไฟล์ pdf กว่า 1,000 ชุด ลูกเล่นใหม่ พัฒนาเพื่อน้องๆ U Passion โดยเฉพาะ
โปรแกรมวางเป้าสอบติด TCAS
โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด

U Passion มีวิชาอะไรบ้าง

 • เนื้อหาม.4-6 ใน 5 วิชาหลัก คือ คณิต/อังกฤษ/ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ
 • ONET คณิต
 • ONET วิทย์
 • ONET ไทย
 • ONET สังคม
 • ONET อังกฤษ
 • สามัญคณิต
 • สามัญฟิสิกส์
 • สามัญเคมี
 • สามัญชีวะ
 • สามัญไทย
 • สามัญสังคม
 • สามัญอังกฤษ
 • GAT อังกฤษ
 • GAT เชื่อมโยง
 • PAT 1
 • PAT 2
 • PAT 3
 • PAT 4
 • PAT 5
 • ความถนัดแพทย์

U Passion Inter มีวิชาอะไรบ้าง

 • SAT Math
 • SAT Verbal
 • CU TEP
 • TU GET
 • IELTS
 • BMAT
 • SAT PHYSICS
 • SAT CHEM
 • SAT MATH LEVEL 2

U Passion Junior มีวิชาอะไรบ้าง

 • Foundation คณิต ป.4-6
 • Foundation วิทย์ ป.4-6
 • Foundation อังกฤษ ป.4-6
 • Foundation คณิต ม.1-3
 • Foundation วิทย์ ม.1-3
 • Foundation อังกฤษ ม.1-3

วิดีโอ

สอนทั้งหมด อยู่ใน Youtube ช่อง UPassion project หรือ UPassion inter (สำหรับน้องที่จะเข้าคณะอินเตอร์) และจะเป็นวิดีโอ private ทั้งหมด สามารถเรียนผ่าน device ไหนก็ได้เลย เช่น คอม, โนตบุค, ไอแพด, แทปเลต, มือถือ วิดีโอไม่มีวันหมดอายุ สามารถเรียนได้เรื่อยๆ จนกว่าจะสอบติด

โค้ช

จะทำการโค้ชให้กับน้องผ่านทางไลน์ upassioncoach โค้ชมีหน้าที่วางแผนการเรียน และการสอบ เลือกคณะ เลือกรอบ ทำพอร์ต ตั้งแต่รอบ 1 ถึงรอบสุดท้าย และทำการประเมินผลการเรียนของน้องทุกๆ 3 เดือน เพื่อปรับ Performance เพื่อให้มีคะแนนเพียงพอ ไปสู่คณะที่น้องหวังค่ะ (ถ้าน้องเรียนแล้วไม่เข้าใจตรงไหน สามารถส่งคำถาม ผ่านทางโค้ชของตัวเองได้เลย โค้ชจะทำการกระจายคำถามไปให้ครูแต่ละวิชา และตอบกลับภายใน 24 ชม.)

ครู

ที่สอนในวิดีโอทุกคน เป็นติวเตอร์ มืออาชีพ ที่ผ่านการเทรนจากเรามาแล้วทุกคน สอนเนื้อหาครบถ้วน/ถูกต้อง/ละเอียดพอ แน่นอน ครูแต่ละคนจะมีสไตล์การสอนที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ความชื่นชอบส่วนบุคคล

เนื้อหา

ครบทุกวิชา ในแต่ละวิชาจะเรียงจาก..ง่ายไปยาก ถูกแบ่งออกเป็น 4 คอร์สหลักคือ

 1. Foundation (เนื้อหาพื้นฐานแบบสุดๆ ไม่มีความรู้มา ก็เรียนได้)
 2. สรุป basic (สรุปเนื้อหา+สูตรสำคัญ)
 3. Pre (สอนทำแนวข้อสอบเรียงบท)
 4. Advanced (ตะลุยข้อสอบจริงย้อนหลัง 10 ปี)

หนังสือและข้อสอบ ทั้งหมด จะเป็นไฟล์ pdf ถ้ามีไอแพด สามารถลงระบบของเราแล้วโหลดใส่ไอแพดได้เลย แต่ถ้าไม่มีไอแพด จะแชร์ไฟล์ทั้งหมดให้ผ่านทางอีเมล

การันตี

100% สอบติดมหาลัยรัฐ ไม่ติดหรือคะแนนไม่ถึง คืนเงินเต็มจำนวน‼ มีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1. น้องต้องเข้าเรียนวิดีโอ เป็นจำนวน 70% ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดที่โค้ชวางแผนให้ 2. น้องต้องผ่านข้อสอบจำนวน 70% ของจำนวนข้อสอบทั้งหมดที่โค้ชให้ทำ

ข้อสอบ

ออกแบบโดยทีมที่มีประสบการณ์ในการสอบสนามจริง และน้องต้องทำข้อสอบส่งคืนกลับมาทุกๆ 3 เดือน ทางเราจะตรวจข้อสอบส่งคืนกลับไปทุกวันที่ 14/28 ของทุกเดือน และนี่คือ..กุญแจสำคัญ..ที่สุด ที่จะทำให้น้องสอบติดคณะที่หวัง