fbpx

หลายๆคนมีความสงสัยว่าเพราะเหตุใด ธุรกิจหลายๆธุรกิจต้องการที่มีหลายสาขา และต้องการให้หลายๆสาขาประสบความสำเร็จ เพราะการที่มีหลายสาขาที่ประสบสำเร็จนั้นจะบ่งบอกถึงความสำเร็จของธุรกิจนั้นได้ การมีหลายสาขา มีข้อดีคือ

1. เข้าถึงผู้บริโภคได้ได้มากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมีรูปแบบออนไลน์เข้ามาสนับสนุน แต่ผู้บริโภคเองก็ยังให้ความสำคัญกับการมีแหล่งบริการของธุรกิจที่ชัดเจน เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

2. สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ มีภาพพจน์ที่ดี ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มยอดขาย มีลู่ทางใหม่ๆให้กับธุรกิจ

3. มีอำนาจในการต่อรองกับ Supplier มากขึ้น เมื่อมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น การส่งสินค้าย่อมมากขึ้น การเจรจาต่อรองกับ supplier ก็จะง่าย และ ส่งผลให้ได้สินค้าที่มีราคาของต้องทุนที่ถูกลงและก่อให้เกิดกำไรมากขึ้น

4. กระจายความเสี่ยง การที่ทำธุรกิจใหญ่ที่เดียวจะค่อนข้างเสี่ยง เพราะในแต่ละบริเวณจะมีปัจจัยส่งให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้แตกต่างกัน

ถึงแม้ว่าการมีหลายสาขาจะเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่จะทำให้หลายๆสาขานั้นมีการเจริญเติบโตได้ ย่อมจำเป็นต้องมีรูปแบบการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

เมื่อพูดถึงการศึกษา ไม่ว่าจะยุคไหนๆ ทุกคนก็ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีความต้องการให้ลูกหลานประสบความสำเร็จด้านการศึกษา โดยเฉพาะช่วงการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเป็นจุดที่สร้างความก้าวหน้าด้านอาชีพให้แก่บุตรหลาน ซึ่งปัจจุบัน มีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้น แฟรนไชส์การศึกษาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโต หลายๆคนให้ความสนใจ และเชื่อกันว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความมั่นคงระยะยาวได้

แฟรนไชส์การศึกษาในปัจจุบันนี้มีมากมาย มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป นักลงทุนควรพิจารณาให้รอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของระบบในแฟรนไชส์ การทำงานในสถาบันการศึกษา การอบรมพัฒนาการเรียนการสอน สื่อต่างๆ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุน มีมาตรฐานการดำเนินงาน มีทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์ ดูแลต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงแบบแผนการตลาดที่จะสนับสนุนให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จได้

กลยุทธ์ทำเลือกธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาให้ประสบความสำเร็จ

1. มีแผนการทำงานในระบบออฟไลน์ที่แข็งแกร่ง มีระบบการทำงานชัดเจน ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีการพัฒนาทีมงานหรือองค์กรอย่างต่อเนื่อง

2. มีแผนการทำงานในระบบออนไลน์ เพราะปัจจุบันการทำงานโลกออนไลน์ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและทำให้ผู้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้น ผ่านสื่อโชเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มออนไลน์ด่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

3. ให้บริการและดูแลกันอย่างใกล้ชิด