fbpx
logo

วิธีผูกมิตรพิชิตลูกค้า

ลูกค้าคือพระเจ้า หลายคนเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้ ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่ลูกค้าจะเป็นกำลังที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต ลูกค้ามีมากมายหลายประเภท และมีความคิดและความต้องการที่แตกต่างกันไป หลักการง่ายๆ ที่เราควรทำเพื่อพิชิตลูกค้าให้ได้มากที่สุด มีดังนี้

1. ควรปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ ให้เกียรติ ยกย่องลูกค้า แต่ต้องไม่เกินจริง งดเว้นการปะทะด้วยคารมที่รุนแรง เพราะมนุษย์ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกัน การตำหนิ ติเตียน จะนำมาซึ่งความไม่ชอบไม่พอใจของลูกค้า และจบการสนทนาอย่างง่ายดาย

2. ธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการที่จะเป็นคนสำคัญ ได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้นต้องทำให้ลูกค้าที่เราพูดคุยด้วยรับความรู้สึกได้ว่า ลูกค้ามีความสำคัญ ไม่มากก็น้อย

3. พูดในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่จะพูดในสิ่งที่ตนเองต้องการ จงพูดโดยเอาใจใส่ในคำพูดของลูกค้าและนำคำพูดเหล่านั้นมาใช้ในการจูงใจลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง

4. การกระทำสำคัญกว่าคำพูด เราจะต้องทำให้ลูกค้ารับความรู้สึกได้ว่าเราเป็นมิตรและทำให้ลูกค้าประทับใจตั้งแต่แรกพบด้วยกริยาท่าทางที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และออกมาจากใจ โดยไม่หวังว่าจะได้สิ่งใดเป็นการตอบแทน

5. หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง เพราะการโต้แย้งจะนำมาซึ่งความหายนะ และจบความสัมพันธ์ได้ง่าย จงรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนเหตุผลซึ่งกันและกัน

6. เรียนรู้ที่ฟัง คู่สนทนาที่ดี คือ นักฟังที่ดี พยายามฟังลูกค้าให้มาก และนำสิ่งที่ฟังมาลูกค้ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรา

7. เมื่อเรากระทำสิ่งใดผิด พูดผิด หรืออะไรก็ตาม จงยอมรับผิด แล้วสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่ซึ่งการให้อภัยและไมตรีที่ดีต่อกัน

8. ฝึกการขอความคิดเห็นมากกว่าการออกคำสั่ง พยายามให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น แล้วค่อยๆชักจูงลูกค้าอย่างช้าเพื่อไม่ให้ความแตกแยก

9. สุภาพอ่อนโยน แต่ไม่คล้อยตามลูกค้า การอ่อนโยนทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า ถ้าหากเราสามารถผูกมิตรกับลูกค้าได้ ลูกค้าก็จะเกิดความมั่นใจ ไว้ใจ และพร้อมที่จะร่วมเดินทางในธุรกิจร่วมกับเรา การทำงานต่างๆร่วมกันก็จะง่ายขึ้น และธุรกิจะเติบโตประสบความสำเร็จร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Share: