fbpx
logo

ธุรกิจมีหลายสาขา…ดีอย่างไร

หลายๆคนมีความสงสัยว่าเพราะเหตุใด ธุรกิจหลายๆธุรกิจต้องการที่มีหลายสาขา และต้องการให้หลายๆสาขาประสบความสำเร็จ เพราะการที่มีหลายสาขาที่ประสบสำเร็จนั้นจะบ่งบอกถึงความสำเร็จของธุรกิจนั้นได้ การมีหลายสาขา มีข้อดีคือ

1. เข้าถึงผู้บริโภคได้ได้มากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมีรูปแบบออนไลน์เข้ามาสนับสนุน แต่ผู้บริโภคเองก็ยังให้ความสำคัญกับการมีแหล่งบริการของธุรกิจที่ชัดเจน เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

2. สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ มีภาพพจน์ที่ดี ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มยอดขาย มีลู่ทางใหม่ๆให้กับธุรกิจ

3. มีอำนาจในการต่อรองกับ Supplier มากขึ้น เมื่อมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น การส่งสินค้าย่อมมากขึ้น การเจรจาต่อรองกับ supplier ก็จะง่าย และ ส่งผลให้ได้สินค้าที่มีราคาของต้องทุนที่ถูกลงและก่อให้เกิดกำไรมากขึ้น

4. กระจายความเสี่ยง การที่ทำธุรกิจใหญ่ที่เดียวจะค่อนข้างเสี่ยง เพราะในแต่ละบริเวณจะมีปัจจัยส่งให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้แตกต่างกัน

ถึงแม้ว่าการมีหลายสาขาจะเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่จะทำให้หลายๆสาขานั้นมีการเจริญเติบโตได้ ย่อมจำเป็นต้องมีรูปแบบการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Share: