fbpx

สถาบันกวดวิชา U Passion

U Passion เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใน ปี 2555 ภายใต้  Concept “U Passion ปั้นฝันสู่รั้วมหาลัย ครบจบที่เดียว การันตี 100 % สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ ไม่ติดยินดีคืนเงินเต็มจำนวน”

ส่วนประกอบที่โดดเด่นของ U Passion

โค้ชส่วนตัว

จนสอบติด โค้ชมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอบของน้อง ตั้งแต่รอบพอร์ต จนน้องสอบติด โค้ชคนไหนดูแลน้องคนนั้นก็จะดูแลน้องคนนั้นไปจนสอบติด ไม่มีการเปลี่ยนโค้ช ยกเว้นน้องเปลี่ยนกลุ่มคณะ

การันตี 100% สอบติด มหาวิทยาลัยรัฐ ไม่ติด ยินดีคืนเงิน เต็มจำนวน

ภายใต้เงื่อนไข
1. น้องต้องเข้าเรียนวิดีโอ เป็นจำนวน 70% ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดที่โค้ชวางแผนให้
2. น้องต้องผ่านข้อสอบจำนวน 70% ของจำนวนข้อสอบทั้งหมดที่โค้ชให้ทำ
3. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ การเลือกคณะลำดับสุดท้าย (ลำดับที่10)
ส่วนลำดับที่ 1-9 จะเกิดจากการปรึกษากันระหว่าง น้อง ผู้ปกครองและโค้ช

วิดีโอ Online

วิดีโอออนไลน์ เนื้อหาครบทุกวิชา ตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐาน-ตะลุยข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี ไม่มีวันหมดอายุ น้องเรียนได้จนสอบติด แต่น้องจะมีโค้ชวางแผนการเรียนให้ว่าเดือนไหนน้องต้องเรียนคอร์สอะไรให้จบ และทำข้อสอบส่งมาให้โค้ชประเมิน

ระบบครูสอนสด

มีรอบสด ให้เรียนทุกเดือนๆ ละ 9-18 ชม. 2-3 วันต่อสัปดาห์
เนื้อหารอบสอนสดจะเป็นการดึงเฉพาะเรื่องที่ออกสอบบ่อยๆ ในวิชานั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไหน เช่น คณิต ก็จะเป็นเรื่องจำนวนจริง/ ฟังก์ชั่น/ แคลคูลัส/ สถิติ เหมือนเป็นการเก็งข้อสอบให้น้องได้เจอเรื่องที่ออกสอบบ่อยๆ มากขึ้น
แต่ถ้าเป็นเนื้อหาในวิดีโอออนไลน์ จะครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐาน-ตะลุยข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งน้องที่จะสมัครแบบรอบสดสาขา ก็ต้องเรียนทั้งรอบสด และวิดีโอออนไลน์ควบคู่กันด้วยและเนื่องจากเนื้อหาที่น้องจะได้เจอในรอบสด จะเป็นการเก็งข้อสอบในเรื่องที่ออกสอบบ่อยเลยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องที่น้องเรียนตรงกับที่ รร. ตอนนี้ แต่น้องจะได้เรียนทุกเรื่องที่ออกสอบบ่อยในวิชานั้นๆ

แฟรนไชส์การศึกษา U Passion

การศึกษานับเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการ แข่งขันค่อนข้างสูง และสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีเรียนจำนวนจำกัด สถาบันกวดวิชา U PASSION ขอเป็นตัวเลือกหนึ่งของการทำธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา ซึ่งสถาบัน สามารถแสดงให้เห็นซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนแผนบริหาร การจัดการ และแผนการตลาดอย่างชัดเจน

จุดแข็งของแฟรนไชส์ U Passion

ลงทุนต่ำ จุดคุ้มทุนเร็ว
ใช้เทคโนโลยีสมัย ง่าย สะดวก และลดต้นทุน เข้ามาจัดการ
ใช้ระบบการเรียนการสอน ทั้งระบบโค้ช ระบบครูสอนสด และวิดีโอ ที่สอดคล้องกับวิถี New Normal
สาขาใหญ่ทำการตลาดต่อเนื่อง
มีแหล่งค้นหาครูคุณภาพและอบรมครู

U PASSION FRANCHISE อีกทางเลือกของการทำธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา

หลักสูตร U Passion

หลักสูตร U Passion Project

สำหรับน้อง ม.4-ม.6 ที่ต้องการสอบ Admission ของมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทย

หลักสูตร U Passion Inter

สำหรับน้อง ม.4-ม.6 ที่ต้องการสอบเข้าคณะ Inter ในประเทศไทย

หลักสูตร U Passion Junior

สำหรับน้อง ป.4-ป.6 ที่อยากรู้ว่าตัวเองโดดเด่นสายใด (วิทย์/คณิต/อ้งกฤษ) และสำหรับน้อง ม.1-ม.3 ที่อยากเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

Play Video

ทำไมต้องลงทุนกับ U Passion
แฟรนไชส์การศึกษา

Play Video

จุดแข็ง!! U Passion
แฟรนไชส์การศึกษา

Play Video

เรียนออนไลน์ ให้ปัง!! ต้องเรียนกับ
U Passion ดียังไง? ครบจบที่เดียว

Play Video

สอบติด 100% มหาลัยรัฐ
รุ่นพี่ U Passion